Εκπαιδευτικό υλικό

Ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό από την μέχρι σήμερα πορεία μου στην εκπαίδευση, όπως διδακτικά σενάρια, φύλλα εργασίας, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.α. μπορείτε να βρείτε στον σχετικό ιστότοπο DK@school Υλικό.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.