Ιστότοπος Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEAM, Physical Computing

Ο Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEAM, Physical Computing του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ) έχει το δικό του ιστότοπο στη διεύθυνση https://sites.google.com/gapps.auth.gr/edurobot1expschskg/

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.