Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Το καλοκαίρι του 2015, μαζί με τον καλό συνάδελφο Εφόπουλο Βασίλειο γράψαμε ένα σχολικό εγχειρίδιο για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων της Β’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής των Επαγγελματικών Λυκείων. Το βιβλίο κρίθηκε από τριμελή επιτροπή και εγκρίθηκε η χρήση του στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

Σημειώσεις μαθητή

Διδακτέα ύλη

Οδηγίες διδασκαλίας

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (σ. 45)
ΦΕΚ 2010/16-9-2015 τΒ’ “Απόφαση Αριθμ. Φ2/141426/Δ4 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γε? νικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικο? τήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσα? νατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β΄ και Γ Ημερήσιων και Β΄, Γ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.”

Ηλεκτρονικό μάθημα για την υποστήριξη του βιβλίου των Δελησταύρου Κ., Εφόπουλου Β. “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων Β ΕΠΑΛ Σημειώσεις Μαθητή”
για όσους εκπαιδευτικούς διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Δημοσιεύθηκε στην Δημιουργίες, Δημοσιεύσεις, Εκπαιδευτικό υλικό, ΕΠΑ.Λ., Σχολικά βιβλία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.