Λογότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας ? An e-accessibility logo

Creative Commons License
“A logo for e-accessibility” by Delistavrou Constantinos is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Ελλάδα/Greece License.

Ένα λογότυπο το οποίο σχεδίασα το 2006 για χρήση στο Γραφείο Στήριξης και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας ΑμεΑ του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

A logo that I designed for use at the Student Support and e-Accessibility Office of Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki.

Η πρωτότυπη σελίδα αναφοράς του σχεδίου (2006) ~ The original logo declaration web page.

Δημοσιεύθηκε στην Δημιουργίες, Σχεδίαση. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.