Διεθνής Εβδομάδα Εκπαίδευσης 2016 IEW

EL ? ΕΝ

Στα πλαίσια της Διεθνούς Εβδομάδας Εκπαίδευσης 2016 που διοργανώνεται από το Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το σχολείο μου υλοποιεί τη δράση “Meet the world – virtual poster presentations”, σε συνεργασία με σχολεία από την Πορτογαλία, τη Σερβία, τη Νιγηρία, το Νίγηρα και την Ινδία.

Η δράση αφορά συνεδρίες παρουσίασης ψηφιακών αφισών μέσω του παγκόσμιου ιστού. Οι μαθητές κάθε σχολείου που συμμετέχει δημιουργούν μία αφίσα με θέμα τον πολιτισμό της χώρας τους η οποία μπορεί να συνοδεύεται και από μία επεξηγηματική αφήγηση. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις για την παρουσίαση των αφισών και τη γνωριμία με τους πολιτισμούς χωρών από όλο τον κόσμο.

Μαζί μου συνδράμουν οι μαθητές της Β τάξης Πληροφορικής του σχολείου.

Η διεύθυνση της σχετικής ιστοσελίδας της Διεθνούς Εβδομάδας Εκπαίδευσης 2016 είναι: https://eca.state.gov/meet-world-virtual-poster-presentations

Το έργο υλοποιήθηκε ως μικρής διάρκειας πρόγραμμα eTwinning.

Ο ιστότοπος παρουσίασης των ψηφιακών αφισών

Facebook group

EN

My school implements the activity “Meet the world – virtual poster presentations”, as part of International Education Week 2016, organized by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the US State Department, in cooperation with schools from Portugal, Serbia, Nigeria, Niger and India.

The action involves sessions for presenting digital posters via the web. Students from each participating school create a poster about their country’s culture, which may be accompanied by an explanatory narrative. Then schools conduct teleconferences for presentation of posters and meeting the cultures of countries around the world.

I contribute with the assistance by the B grade students of school’s Informatics sector.

Project’s address at the International Education Week’s 2016 site is: https://eca.state.gov/meet-world-virtual-poster-presentations

The project was implemented as a short-term eTwinning program.

The website of the digital posters’ presentation

Facebook group

Δημοσιεύθηκε στην Καινοτόμες δρασεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.