Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Το καλοκαίρι του 2015, μαζί με τον καλό συνάδελφο Εφόπουλο Βασίλειο γράψαμε ένα σχολικό εγχειρίδιο για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων της Β’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής των Επαγγελματικών Λυκείων. Το βιβλίο κρίθηκε από τριμελή επιτροπή και εγκρίθηκε η χρήση του στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

Σημειώσεις μαθητή

Διδακτέα ύλη

Οδηγίες διδασκαλίας

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (σ. 45)
ΦΕΚ 2010/16-9-2015 τΒ’ “Απόφαση Αριθμ. Φ2/141426/Δ4 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γε? νικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικο? τήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσα? νατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β΄ και Γ Ημερήσιων και Β΄, Γ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.”

Ηλεκτρονικό μάθημα για την υποστήριξη του βιβλίου των Δελησταύρου Κ., Εφόπουλου Β. “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων Β ΕΠΑΛ Σημειώσεις Μαθητή”
για όσους εκπαιδευτικούς διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Δημοσιεύθηκε στη Δημιουργίες, Δημοσιεύσεις, Εκπαιδευτικό υλικό, ΕΠΑ.Λ., Σχολικά βιβλία | Σχολιάστε

Καλώς επανήλθατε! ? Welcome back!

Ο παλιός, καλός, χειροποίητος ιστότοπος λειτουργεί από το 2001, χωρίς σημαντικές αλλαγές στη δομή και την εμφάνισή του από το 2006. Καιρός λοιπόν για μια ριζική ανανέωση, έστω μια δεκαετία αργότερα.

d2006-anim

The good old handmade website has been online since 2001. There have been no major changes on its structure and appearance since 2006. Better late than never, it is time for a renovation.

 

dckschool

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε